Generelle montagekonditioner

Korrekt montage af Deres nye lift kan være forskellen mellem optimal eller dårlig udnyttelse af ydstyrets kapacitet.

Korrekt montage skaber stor tryghed i den daglige drift og minimerer driftsstop og udgifter til vedligeholdelse.

Vi kan tilbyde Dem en professionel monteringsservice baseret på mange års erfaring. Monteringen udføres af vores egne serviceteknikere og distriktsmontører, som alle er udstyret med servicevogne, specialværktøj og udstyr til dette formål. Ved at benytte Dem af vores tilbud kan De sikkert og hurtigt tage Deres nye løfter i brug med de lavest mulige installationsomkostninger og mindst mulige forstyrrelser på værkstedet. For at De kan få bedst mulig udbytte af vore serviceteknikere og deres udstyr, og for at arbejdstiden kan udnyttes mest effektivt, beder vi Dem i egen interesse, sørge for at følgende forberedelse er foretaget:

Generelle monteringskrav

 • · Løfterens placering skal være besluttet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets forskrifter. ( A.T. anvisning 2.3.1.1 og 2.3.0.2 )
 • · Løfteren skal være placeret på et fast og bæredygtigt underlag jvf. STENHØJ’s montagevejledninger*
 • · Det er kundens ansvar, at gulvet opfylder de krav der fremgår af STENHØJ’s montagevejledning*
 • · STENHØJ kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for skader, der skyldes dårlig gulvkvalitet*
 • · Opstillingsstedet skal være ryddet og have frie tilkørselsmuligheder for service bilen.
 • · Løfteren skal ligge på værkstedsgulvet ved montagestedet og må ikke være pakket ud. Kunden tilvejebringer selv truck eller lignende hjælperedskaber såfremt dette er nødvendigt.
 • · Den nødvendige strøm- og tryklufttilførsel skal være til stede, eller aftalt nærmere for montage.
 • · Der skal være hjælp til rådighed ved tunge løft.
 • · Priserne er på basis af, at montagekonditioner er overholdt.
 • · El tilslutning skal udføres af en autoriseret elinstallatør for kundens regning. Kunden aftaler selv tid med elinstallatøren.
 • · Alle priser er inkl. kørsel, til bro faste øer. Udgifter til færge eller lignede kommer som ekstra udgift.

*Info om gulvtykkelse og andre krav for montage af Deres specifikke løftere kan fås ved at kontakte STENHØJ på Tlf.nr. 7682 1222.

Ekstra arbejdstid eller forgæves kørsel pga. omstændigheder uden for STENHØJ’s kontrol faktureres udover den tilbudte pris for montagen.

Ekstra arbejdstid kan forekomme, hvis konditionerne ikke er overholdt, eller jordbundsforhold er vanskelige, såsom store sten, kabler/ledninger, vand-/kloakledninger, højt grundvand samt ustabile jordbundsforhold.

STENHØJ kan ikke gøres ansvarlig, for skader på undergulvs kabler/ledninger, vand-/kloakledninger samt gulvvarme rør/slanger, hvis disse ikke tydeligt er markeret inden montagen, eller fejlmarkeret.

STENHØJ kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader af skader på overnævnte. Ved tvivl omkring gulvets styrke, kan forlanges styrketest af gulvet. Udgiften til denne test afholdes af kunden. Ved udsparing i gulv skal disse være ryddet for affald, rivejern og isolering. I modsat fald vil ekstra tid anvendt på oprydning blive debiteres kunden.

Bortkørsel af affald / jord / byggemateriale eller andet samt støbning og efter støbning er ikke inkluderet i montageprisen.

Skulle der være yderlige spørgsmål kontakt da STENHØJ.

Download som pdf

×