Slut med vibrationer og mislyde – hjuldiagnose er vejen frem

Slut med vibrationer og mislyde – hjuldiagnose er vejen frem

Slut med vibrationer og mislyde – hjuldiagnose er vejen frem

Stenhøj DK oplever en større og større efterspørgsel efter udstyr til diagnosticering af vibrationsproblemer i bilernes undervogn. Kunderne stiller større krav til køreglæde – men hvorfor er det blevet en udfordring at løse, og hvad kan der gøres ved det?


Bilisterne vil have køreglæde!
De nye biler på vejene har lettere og mere spinkle undervognskomponenter. Bilfabrikanterne skal efterkomme de stadig strammere emissionskrav, samtidig med at bilisterne stiller større og større krav til komfort og køreglæde. Men det betyder så også, at det nu er langt tydeligere for føreren, hvis der kommer små-vibrationer fra hjulene. Der røg den køreglæde!

Derfor oplever værkstederne, at der kommer flere og flere kunder ind med klager over vibrationer og mislyde i deres biler.


Kan en god afbalancering ikke gøre det?
I ”gamle dage” var det nok at foretage en god og omhyggelig afbalancering af hjulet. Men i dag skal der mere til, for at afdække problemet. Problemerne opstår nemlig ofte, når et hjul ikke er fuldkomment rundt.

Et ovalt hjul vil vi altid kunne afbalanceres, men så snart det monteres på bilen, vil der opstå vibrationer på grund af højdeslag eller ovalitet på hjulet. For at kunne diagnosticere og løse problemet, er det nødvendigt at have hjulet igennem en hjuldiagnose.


Hvad er hjuldiagnose og hvad kan det?
Formålet med at udføre en hjuldiagnose er, at udmåle højdeslaget på det komplette hjul og på fælgen.

Ud fra disse målinger kan diagnoseapparatet adskille, om problemet ligger ved dækket eller fælgen. Ud fra diagnosen kan maskinen foreslå, hvordan dækket placeres og roteres på fælgen, for at opnå det komplette mest runde resultat.


Med eller uden belastning
Diagnose kan foretages ubelastet på afbalanceringsmaskinen eller på dækmaskinen belastet med et tryk der svarer til den belastning som dækket udsættes for under kørsel.


Ubelastet diagnose
Med ubelastet diagnose hænger hjulet på akslen på afbalanceringsmaskinen, uden nogen form for belastning på dækket.

Fælgen udmåles indvendigt ved hjælp af laser og højdeslaget på det hele hjul udmåles enten ved sonar- eller laserteknologi, ved at måle på trædefladens center under afbalanceringen.


Udmåling af fælg med indvendig laser
Ud fra disse målinger kan maskinens software udføre en analyse på, hvorvidt dæk og fælg kan matches og kommer herefter med instruktioner til, hvordan dækket skal monteres på fælgen.

Et eksempel på en afbalanceringsmaskine med ubelastet diagnose er Corghis topmodel Corghi EyeLight.


Corghi EyeLight opmåler hjulets højdeslag ved hjælp af laser. Brugen af laser gør det muligt at måle dækkets trædeflade der så kan afbilledes i hele bredden.

Det giver et 3D billede af dækket, der gør det muligt at måle på højdeslaget, men også at kunne vurdere på mønsterdybde, konusitet og sidetræk. Laser-måling giver et 3D billede af hjulet.


Diagnose for eksperter – diagnose med vejtryk
Med hjuldiagnose med vejtryk udsættes dækket for en belastning, der svarer til det pres som dækket belastes med under kørsel. På denne måde er det muligt at foretage en mere virkelighedstro og dermed mere præcis analyse af, hvordan dækket arbejder på bilen under kørsel. Det betyder, at man med denne metode kan finde fejl i dækkets konstruktion, så som støbefejl eller karkassefejl.


Spar tid når vejtrykket sidder på dækskifteren
Integration af vejtryk i dækmaskinen kan foregå på forskellige måder. Nogle maskiner har det i afbalanceringen, men der findes også en maskine på markedet, hvor måling med vejtryk foregår direkte på dækskifteren.Corghis Artiglio Uniformity er en dækskifter med integreret vejtryk.

Her belastes dækket med vejtryk, ved hjælp af en trykrulle der simulerer hjulets belastning under kørsel.


Ud fra testen med vejtryk generes en rapport, der foreslår en eventuel optimering af hjulmonteringen ud fra målinger på kraftvariationer og deformiteter i dæk og fælg, både lodret og vinkelret på hjulet. Alt dette sikrer, at man kan diagnosticere vibrationsproblemer og skabe det bedste montagematch mellem dæk og fælg.


Hjuldiagnose på dækskifteren – er det smart?
Ja – det er ret smart. Fordelen ved at have diagnose-funktionen integreret i dækskifteren er nemlig, at arbejdsgangen med montage, diagnosticering og optimering kan foregå på én og samme maskine. Her flytter man kun hjulet én gang fra dækskifter til afbalancering. Det er tidsbesparende, samtidig med at operatøren undgår tunge løft frem og tilbage flere gange mellem dækskifter og afbalanceringsmaskine.

Når hjulet har været igennem hele diagnose-forløbet dækskifteren, er du allerede her helt sikker på, at du står med det mest optimale resultat. Herefter kan du foretage en afbalancering der giver mening, med et meget præcist resultat.


Se alle vores maskiner med diagnose funktion!

Corghi Artiglio Uniformity
Dækskifter med diagnosefunktion

Corghi Eyelight
Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Corghi EM9980
Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Corghi EM9780
Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion


For yderligere information kontakt:

Stenhøj DK
Kjeld Hansen
Mail: khn@stenhoj.dk
Tlf.: 20 24 02 19
×